נייר עמדה

Ido Angel

כתיבת ניירות עמדה הבוחנים סוגיות מדיניות שונות ומציגים את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות פעולה. הנגשת ניירות עמדה לדרגים מקצועיים יכולה להשפיע על ההחלטות שיתקבלו.

מדריך מאתר “איילת צורי”

דוגמה מאתר החברה להגנת הטבע

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎