נקיטת עמדה מקצועית ע”י מומחים

Ido Angel

קידום מדיניות או ערעור על מדיניות המתבצעים באמצעות הכנת חוות דעת הנוגעת לסוגיה בידי גילדה מקצועית.

דוגמה מאתר “וואלה”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎