סיור לאנשי תקשורת

Ido Angel

הסיור מבקש להציג לאנשי תקשורת, המתמקדים בעבודתם באותו תחום שהסיור עוסק בו, את מצב העיניים לפי זווית ראייה מסוימת ובכך לחשוף אותם לנושא ולעודד סיקור וחשיפה על אודותיו.

מדריך באנגלית מאתר חברת “BLASTmedia”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎