סיפורי נפגעים

Ido Angel

להחלטות מדיניות ותקציביות יש השלכות שנוגעות לאזרח הקטן. הנכחת הפגיעה באזרח, או לחלופין השיפור במצבו ובמעמדו, מהווים דרך לערער או לתמוך במדיניות מסוימת.

דוגמה באנגלית מאתר "ObamaCareFacts"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎