סקר דעת קהל

Ido Angel

לדעת הקהל בחברה דמוקרטית השלכות ישירות על קביעת מדיניות וקבלת החלטות. לכן, הסקר זו פרקטיקה נפוצה ויעילה לשקף מידע לציבור ולבעלי תפקידים בכל השדרה הציבורית, ומכאן להשפיע בקביעת סדר היום.

דוגמה מאתר “מידה”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎