סקרים

Ido Angel

ביצוע סקרי דעת קהל זו דרך יעילה לשקף מידע לציבור ולמקבלי ההחלטות. תמונת דעת הקהל המשפיעה על פקידים, אנשי ציבור, אנשי תקשורת ואנשי עסקים, מתקבלת לרוב מהסקרים השונים, ובכך הם מהווים מרכיב מרכזי בקביעת סדר היום.

מדריך באתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה"

דוגמה מאתר "מידה"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎