עדות מאזנת

Ido Angel

ועדות בינלאומיות רבות עוסקות בישראל ובנושאים הקשורים אליה. זיהוי הוועדות והבאת עדויות אישיות יכולה לשנות את מאזן הכוחות בוועדה, או את דעת הקהל נגדה.

דוגמה מאתר ארגון “עדאלה”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎