עיתון מקוון

רינה נקונצ'ני

עיתון מקוון עצמאי, בשונה מזה המודפס, אינו מחויב בריצוי עורכים, מפרסמים ובעלים ועל כן משמש ככלי דיווח ישיר אל הציבור, תוך קביעה עצמאית של סדר העדיפויות.

דוגמה מאתר ״Telecom News״

דוגמה מאתר ״Foleon״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎