עיתון מקוון

רינה נקונצ'ני

עיתון מקוון עצמאי, בשונה מזה המודפס, אינו מחויב בריצוי עורכים, מפרסמים ובעלים ועל כן משמש ככלי דיוווח ישיר ומקצועי, תוך העמדת אינטרסי הקוראים בראש סדר העדיפויות.

דוגמה מאתר ״Telecom News״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎