עצומה משותפת

עילם כצנלסון

מספר גופים מפרסמים הצהרה למען עניין נקודתי, כפעולת הד-הוק. הכוח במקרה זה אינו בכמות האנשים החתומים עליה, אלא בקרדיט הציבורי שיש לגופים ולארגונים השונים, אשר חותמים בשם סה"כ אנשיהם ומעמדם.

דוגמה מעמוד "הפורום המשפטי למען ישראל"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎