ערעור הרכב ועדה

Ido Angel

ועדות בינלאומיות ממונות במקרים רבים על ידי גופים פוליטיים, ולפיכך מוטות לעיתים באופן חריף נגד ישראל. הצגת אנשי הוועדה כבעלי דעה קדומה וכאנטי ישראליים יכולה להקהות את תוצאות מסקנותיה.

דוגמה מאתר ״וואלה״

דוגמה מאתר ״ערוץ 7״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎