ערעור סמכות ועדה

Ido Angel

מנגנונים בינלאומיים מבוססים על בירוקרטיה ולכן ניתן לעיתים לתקוף את המנדט שניתן להם או לדון בגבולותיו.

דוגמה מאתר "מידה"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎