עתירה מנהלית

Ido Angel

עתירה מנהלית מוגשת נגד רשות שלטונית לבית משפט מנהלי ותוקפת החלטות, מעשים ומחדלים של רשויות ציבוריות.

מדריך באתר חברת עו"ד "מיכאל חוואי"

דוגמה מאתר "התנועה למען איכות השלטון בישראל"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎