עתירה מנהלית

Ido Angel

עתירה מנהלית מוגשת נגד רשות שלטונית לבית משפט מנהלי ותוקפת החלטות, מעשים ומחדלים של רשויות ציבוריות.

מידע מאתר “נבו”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎