עתירת חופש מידע

Ido Angel

עתירות הדורשות מרשות ציבורית לחשוף מידע הקיים ברשותה לטובת האזרח, בהתאם לחוק חופש המידע הקובע כי זכותו של כל אזרח לקבל מידע המצוי בידיה.

מדריך באתר שלנו

כלי מאתר משרד המשפטים

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎