עתירת חופש מידע

Ido Angel

עתירות הדורשות מרשות ציבורית לחשוף מידע הקיים ברשותה לטובת האזרח, בהתאם לחוק חופש המידע הקובע כי זכותו של כל אזרח לקבל מידע המצוי בידיה.

מדריך מפורט באתר שלנו

מדריך ואינדקס באתר "הצלחה"

כלי מאתר משרד המשפטים

דוגמה מאתר "האגודה לזכויות האזרח"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎