פגישות עם שגרירים זרים

Ido Angel

יצירת פלטפורמות המאפשרות לשגרירים להכיר לעומק ובאופן אישי את המציאות המורכבת בישראל ובכך להשפיע על הדיווח אותו ימסרו למדינותיהם.

דוגמה מארגון “European Union in Israel”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎