פורום בין־ארגוני

Ido Angel

פורום בין־ארגוני מקבץ לתוכו מגוון ארגונים, לעיתים במגזרים השונים, שרתומים יחד לקידום מטרה רחבה יותר מאשר המטרה של כל ארגון לחוד. פורומים בין־ארגוניים מנסחים סדר יום, בונים שיתופי פעולה ומשתפים במידע רלוונטי לקידום אפקטיבי של נושא.

דוגמה מ”פורום ארגוני השלום”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎