פטור מארנונה למלכ”רים

אורלי אוליאל

רשויות רשאיות להעניק הנחה או פטור מתשלומי ארנונה למוסדות ללא כוונות רווח על פי תבחינים שונים של משרד הפנים.

מידע על ההליך מ”האוגדן” של ‘מנהיגות אזרחית’

דוגמה להנחות בארנונה באתר עיריית ירושלים

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎