פנייה לחבר כנסת

Ido Angel

קשר עם ח”כ יכול לשמש לצרכים שונים: שיתוף פעולה, קבלת מידע, העברת ביקורת, הבעת דעה על מהלך ציבורי ועוד. לצורך כך יש לבחור בתבונה בח”כ המתאים, להכיר את אמצעי הפנייה הקיימים ולדעת כיצד לשמר קשרים.

מדריך באתר ״הרשת להתנדבות ישראלית״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎