פעילות במרכזים קהילתיים (מתנ”סים)

אורלי אוליאל

ברוב הרשויות המקומיות בארץ פועלים המרכזים הקהילתיים (או בשמם השגור יותר, מתנ”סים), שנועדו לבנות קהילות מקומיות ברשת ארצית. הם מהווים למעשה זרוע ביצועית לפרויקטים ממשלתיים ומוניציפליים, בעיקר בתחומי תרבות, חינוך ואוכלוסיות מיוחדות.

מידע על מרכזים קהילתיים מאתר החברה למתנ”סים

דוגמה לפעילות עם מתנ”סים של “8200 אקדמי”

מידע על המרכזים הקהילתיים מאתר מבקר המדינה

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎