פרס ציבורי

Ido Angel

פרקטיקה בה גוף ציבורי או פרטי מעניקים פרס בתחום מסוים. עצם אירוע קבלת הפרס, השיקולים בבחירת הזוכים והוועדה מהווים נדבכים ביצירת תודעה חיובית ביחס לנושא סביבו ניתן הפרס.

דוגמה מאתר “פרס מוסקוביץ”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎