קאדר מומחים

Ido Angel

בניית קאדר (cadre) של מומחים בעלי שם בתחום מסוים המביעים דעה בהתנדבות בתחום מומחיותם. הם יכולים לבקש להביע דעה זו גם בפני בית המשפט, בקשה להצטרף כידיד בית המשפט, אך גם בפורומים ציבוריים שונים.

דוגמה מעמוד “חוג הפרופסורים”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎