קבוצת למידה

Ido Angel

קבוצה של אנשי מקצוע ומחקר מתחום מסוים שמבצעת בירור ולמידה של תחום תוכן, ובכך מנסה לקדם גישות חדשות בתחום.

דוגמה מאתר “המכון הישראלי לדמוקרטיה”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎