קול קורא

Ido Angel

הודעה לציבור על תמיכה או שיתוף פעולה (למשל תקצוב, תמיכה, מלגה, הכשרה או מענק), לצורך חד פעמי או לפרק זמן ממושך, בהתאמה לתנאי סף או קריטריונים מסוימים.

דוגמה מהאתר שלנו

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎