קולות קוראים

Ido Angel

קול קורא הוא פרסום מטעם ארגון או קרן הקורא לארגונים ויזמים להגיש הצעות לתמיכה בתחום מסוים. ההצעות הזוכות יקבלו מימון לפיתוח המיזם המתוכנן.

דוגמה מהאתר שלנו

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎