קולקטיב אימפקט

Ido Angel

מודל המגדיר תנאים ועקרונות יסוד לפעולה באמצעות רתימת כלל בעלי העניין הרלוונטיים: מהמגזר האזרחי, הציבורי, העסקי, האקדמי והפילנתרופי. כל יוזמה מנוהלת על ידי ארגון שדרה.

דוגמה לקולקטיב מאתר “שיתופים”

דוגמה לארגון שדרה מאתר “שיתופים”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎