קטלוג מומחים

Ido Angel

חוברת המאגדת מומחים מקבוצה מסוימת בתת־ייצוג של תחומי עניין שונים ומנגישה אותה לערוצי התקשורת, מתוך מטרה להנכיח את הקבוצה בשיח הציבורי.

דוגמה מאתר עמותת "אנו"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎