מאגר מרואיינים

Ido Angel

הצגת דמויות לפי תחום עניין במטרה להנגיש מרואיינים פוטנציאלים לכלי תקשורת, מתוך שאיפה להוסיף ולקדם רעיונות וקולות חדשים בשיח הציבורי ובדעת הקהל.

דוגמה מאתר “JISS”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎