קידום מטרות הארגון בתקופת בחירות

Ido Angel

תקופת בחירות מהווה הזדמנות חשובה לקידום מטרות שונות. פעולות מדויקות בתקופה זו יכולות להביא לתוצאות שלא ניתן היה להשיגם בתקופות אחרות.

מדריך באתר שלנו

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎