קליניקות משפטיות

Ido Angel

קליניקה משפטית היא קורס אקדמי במוסד להשכלה גבוהה בה עוסקים הסטודנטים בנושא פרקטי מסוים ומקדמים אותו בפועל.

דוגמה מאתר אוניברסיטת ת”א

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎