רשימת תפוצה / דיוור המונים

Ido Angel

רשימת תפוצה מהווה כלי אפקטיבי של ארגונים לעדכן ולעמוד בקשר מעת לעת עם אנשים שהביעו בעבר הזדהות כלשהי עם ערכי הארגון, לעדכן אותם בתמונת המצב ולחבר אותם לקמפיין מתהווה.

מדריך מאתר “Wired Impact”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎