שיתוף ציבור / היוועצות המונים

Ido Angel

ארגונים וגופים המעוניינים להבין טוב יותר את קהל היעד מולו הם פועלים ולהנכיח את עמדת הציבור בשיח בנושא מסוים, יכולים לקיים היוועצות המונים ביחס לסוגיה.

מדריך באתר משרד ראש הממשלה

כלי מאתר חברת "תובנות"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎