שיתוף ציבור

אורלי אוליאל

בשנים האחרונות מתפתח תחום שיתוף הציבור ברשויות המקומיות, שהופך את התושבים לחלק מהותי ומשפיע בתהליך קבלת ההחלטות. אחד הביטויים לכך הוא קיום אסיפת עם – אסיפה פנים אל פנים, הפתוחה לכלל תושבי הרשות ובה משתתפים נציגי הרשות הרלוונטים. כך נוצר קשר ישיר בין התושבים לנציגי הציבור, שיכול לספק תמיכה רחבה למהלכים משמעותיים.

שיתוף ציבור ברשויות מקומיות הרצאת הפל”א מאת מורן נגיד

מדריך לשיתוף ציבור אפקטיבי של ‘פורום ה15’

תהליכי שיתוף: כיווני פעולה והמלצות / קהלת, מנהיגות אזרחית ועיריית חיפה

מידע על אסיפות עם מאתר דמוקרטיה 3.0

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎