שיתוף ציבור

Ido Angel

בשנים האחרונות הבינו בממשלה וברשויות ציבוריות את חשיבות שיתוף הציבור בצמתי הכרעה משמעותיים העומדים בפניהן. תהליכים אלו מאפשרים לציבור להשמיע את דעתו בפני הגוף המקצועי שאמון על קבלת ההחלטות.

מדריך באתר ארגון "שיתופים"

כלים לתכנון ומדידת תהליכי שיתוף מאתר "שיתופים"

דוגמה מאתר עיריית תל אביב

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎