שיתוף ציבור

Ido Angel

בשנים האחרונות הבינו בממשלה וברשויות ציבוריות את חשיבות שיתוף הציבור בצמתי הכרעה משמעותיים העומדים בפניהן. תהליכים אלו מאפשרים לציבור להשמיע את דעתו בפני הגוף המקצועי שאמון על קבלת ההחלטות.

מדריך באתר “שיתופים”

מדריך מאתר משרד ראש הממשלה

דוגמה מאתר עיריית תל אביב

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎