שקיפות וביקורת

אורלי אוליאל

רשויות מקומיות, ממש כמו משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים, מחויבות לעמוד בסטנדרטים של מנהל תקין. אפשר להשתמש בנהלים הללו כדי לבקש מידע או להאיר על בעיה, ובכך להוביל לפעולת תיקון בתוך הרשות המקומית שתקדם את מטרת הארגון.

כלי למידע על רשויות והשוואה של ‘הסדנה לידע ציבורי’

מדריך על שקיפות ברשות המקומית של ‘פורום ה15’

דו”ח על פעילות הביקורת ברשויות מאתר מבקר המדינה

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎