שת”פ עם רשויות מקומיות

אורלי אוליאל

המדינה מפעילה הליך של קולות קוראים באמצעות הרשויות המקומיות, בו היא מציעה להן לספק שירות מסוים בתמורה לתקציב גבוה. במצב כזה, לרשות הארגונים עומדת האפשרות לפנות לרשות ולהציע שיתוף פעולה בסיפוק השירות. אפיק פעולה זה דורש יוזמה מצד הארגון ורתימה של הרשות, שלעיתים לא מודעת לקול הקורא.

מאגר קולות קוראים באתר GOV.IL

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎