תוכנית חוקרים ודוקטורנטים

Ido Angel

תוכנית אליה יכולים תלמידים לתארים מתקדמים להגיש הצעות מחקר. ההצעות הזוכות יקבלו מלגה לחקר הנושא אותו הציעו, ויפתחו בכך תחום ידע חדש.

דוגמה מאתר “פורום קהלת”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎