תשתית תיאורטית

Ido Angel

מערכת המשפט מתבססת רבות על ידע אקדמי ותיאורטי. יצירת ידע יכולה לגרום, בטווח זמן בינוני-רחוק, לשינוי מדיניות משמעותי.

דוגמה מאתר “המכללה למינהל”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎