פנייה לוועדת האתיקה

רינה נקונצ'ני

בכל מקרה של סוגיות הנתפסות כחורגות מכללי האתיקה העיתונאית והסיקור האחראי ניתן להגיש תלונה בנושא לגופים המטפלים בכך.

דוגמה מאתר ״המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה״

דוגמה מאתר ״מועצת העיתונות בישראל״

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎