Giving USA

מפגש בנושא עולם התרומות האמריקאי, במסגרתו נסקרו ממצאי הדו"ח 2020 של Giving USA

ה-Giving USA הוא הדו”ח השנתי המקיף ביותר על הפילנתרופיה בארה”ב. הדו”ח מספק את הנתונים המקיפים והמעודכנים ביותר על התרומות, המקורות הכספיים וההשקעות הניתנות לארגונים ועמותות בארה”ב. זה למעלה מ-60 שנה שהדו”ח מתפרסם מטעם Giving Institute ובית הספר לפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, והוא כולל את סקירת פעילות הנתינה כ-16 מיליון תאגידים, 82,000 קרנות ומעל מיליון ארגוני צדקה.

הרצאה הועברה ע”י ישי אשכנזי, מנכ”ל ארגון נשימה שמסייע לבני נוער וצעירים להתחבר מחדש לזהות דרך ביטוי עצמי וחוויה יהודית ישראלית. ישי מלווה עמותות וארגונים בינ”ל בגיוס כספים ומייסד חברת היי-אימפקט להשבחת מיזמים חברתיים.

צפייה מהנה!

 

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎