נוצרים אוהדי ישראל

ההכשרה עסקה במגמות הקיימות בעולם הנוצרי כיום, תחזיות לעתיד הקרוב והרחוק ואופני פעולה עם נוצרים אוהדי ישראל - החל בתמיכה פומבית במדינת ישראל ועד גיוס תרומות ועוד.

בהכשרה סקרנו את הדרכים לייצור שותפויות עם נוצרים, יחידים וקהילות אשר תומכים במדינת ישראל.

הרצאה הועברה ע”י גדעון אריאל, מייסד ומנכ”ל Root Source, ארגון הבונה קשרי אמון בין נוצרים ויהודים. 

צפייה מהנה!

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎