מבוא לעבודה עם בית המשפט

המדריך פותח צוהר ליזמים ולארגונים אל מילון המונחים המשפטיים ולאופני הפעולה האפשריים מול מערכת המשפט. כך תוכלו לשקול האם נכון לפעול בבתי המשפט ולברר איזו דרך היא המתאימה ביותר.

המדריך מבוסס על הרצאתו של עו״ד אריאל ארליך, ראש מחלקת ליטיגציה בפורום קהלת. בעבר עבד כעו”ד פרטי ועוזר משפטי בבית המשפט המחוזי בירושלים.

המדריך הוא מבואי בלבד, כדרכן של הרצאות; וכמובן, הוא אינו תחליף לייעוץ משפטי.

ערכה: רינה נקונצ’ני

עושים סדר

מונחים רבים מעולם המשפט מוכרים לאוזן הישראלית בשל הנוכחות הדומיננטית של בג״ץ ובתי המשפט בשיח הציבורי. מוכרים, אך מבלבלים לעיתים ואינם מובנים בהכרח למי שאינם עוסקים בתחום. היכרות עם מונחים אלו תועיל רבות לעבודה מול ועם מערכת המשפט.

לפיכך, לאנשי החברה האזרחית כדאי לכל הפחות להכיר את הכלים המשפטיים העומדים לרשותם – מתי נכון להשתמש בהם, מתי כדאי להימנע מהם ואילו תועלות או יתרונות יוכלו להשיג. הכרות זו תסייע להבנה קצת יותר טובה של השימוש האפשרי בכלי האדיר של הפעלת כוח באמצעות בית המשפט.

שימו לב, ההחלטה על רמת ואופן השימוש בכלי זה נתונה לעמדה העקרונית של כל אחד, בשאלה האם, באלו מקרים ועד כמה תפקידו של בית המשפט לשמש אמצעי להתוויית מדיניות.

 

מילון מונחים

בג”ץ

בית המשפט הגבוה לצדק (בג״ץ) – אחת מסמכויותיו של בית המשפט העליון, לפי חוק יסוד: השפיטה 15(ג). במסגרת זו, רשאי בית המשפט לדון בכל עניין אשר הוא רואה לנכון לתת בו סעד למען הצדק נגד פעולה או החלטה של רשות בישראל. לכאורה, צ׳ק פתוח מהמחוקק להכרעה בכל עניין כמעט.

מטבע הדברים הגביל עצמו בית המשפט לעילות, פרוצדורות ומקרים מסוימים שבהם יעניק את הסעד המבוקש, אך עם הזמן הגבלה זו הלכה ונשחקה.

האם בג”ץ הוא ערכאה מנהלית או חוקתית ומה זה אומר?

הליך מנהלי משמעותו הליך של אזרח נגד רשויות – רשויות המדינה, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים אחרים, רשויות מקומיות וגופים דו־מהותיים (בעלי מאפיינים ציבוריים ופרטיים גם יחד).

כדי להקל על בג״ץ הועברו חלק מסמכויותיו לבתי משפט מחוזיים היושבים כבתי משפט מנהליים. הפרוצדורה בבתי משפט אלה קלה ופשוטה יותר, והתיקים הנידונים בהם הם יותר מול רשויות מקומיות ופחות מול גורמי ממשלה, כמו גם עניינים ספציפיים נוספים שנקבעו בחוק.

הליך חוקתי משמעותו בקשת סעד מכוח החוקה. חוקה (אין בישראל חוקה של ממש, אך בית המשפט רואה את חוקי היסוד כ״חוקה״) עליונה לכול, גם לחוק. במקרים רבים עתירות חוקתיות הן נגד תוקפו של חוק שחוקקה הכנסת בטענה שהוא סותר חוק יסוד, או עתירה בטענה אחרת מכוח חוק יסוד.

עתירה

שם ההליך בו משתמשים בהליך מנהלי, בניגוד ל״תביעה״ בהליך אזרחי ול״כתב אישום״ בהליך פלילי.

המשיב

הגורם שנגדו הוגשה העתירה לבית המשפט, בדרך כלל רשות שלטונית. נקרא “משיב” משום שעליו להשיב לטענות שהעתירה מעלה נגדו.

סעד

הסיוע שהעותר מבקש מבית המשפט שיושיט לו נגד המשיב.

צו על תנאי

הפנייה הראשונית לבג״ץ אינה עבור הסעד המבוקש, כי אם בקשה מבית המשפט שיכיר בעוולה שנעשית. ההכרה של בית המשפט נעשית באמצעות מתן “צו על תנאי” המעביר אל כתפי הרשות את הנטל לשכנע שהיא פועלת כדין.

במתן צו על תנאי בית המשפט במובן מסוים ״גוער״ ברשות, או רומז לה שהוא השתכנע שיש לכאורה בעיה. גם אם בסוף לא ניתן צו מוחלט, מדובר בשלב משמעותי ובכברת דרך ניכרת בהליך.

צו מוחלט

פסק דין המאשר את קבלת העתירה – מוצגים בו הסכסוך, הדיון המשפטי והנימוקים לצו, והוא נחתם במילים: ״אשר על כן החלטנו לעשות את הצו על תנאי לצו מוחלט״. כלומר, פסק דין מחייב.

כך עובד ההליך בבג״ץ – מתחיל עם צו על תנאי ומסתיים בצו מוחלט, ולצידם במעלה הדרך קיימים צו ביניים וצו ארעי.

צו ביניים

שלב שקיים בכל הליך משפטי, לא רק בבג״ץ או בהליך מנהלי. צו ביניים ניתן כשבית המשפט משתכנע שצריך לתת סעד ביניים, לרוב כדי להקפיא מצב קיים. הריסת בתי מחבלים למשל. התקבלה החלטה להרוס את בית של מחבל אך הוגשה עתירה נגד ההחלטה. הדיון בעתירה עוד לא התקיים ובשל כך יינתן צו ביניים שיקנה לשופטים ארכת זמן. לאחר מכן יוחלט אם העתירה תידחה או שיינתן צו מוחלט.

לעיתים נדירות, בהליך אזרחי תתבקש הרשות כבר בצו הביניים לנקוט בפעולה מסוימת, אך לרוב רק יוקפא המצב הקיים.

צו ביניים ניתן על פי שני שיקולים מצטברים (לרוב):

 • כמה משמעותי ובלתי הפיך הנזק שייגרם מאי־מתן הצו או ממתן הצו. למשל, הרס בית זהו נזק משמעותי ולא הפיך.
 • מה סיכויי העתירה. אם העתירה חלשה, לא יינתן צו ביניים, אך אם היא חזקה הסיכויים גדלים.

שימו לב, בין שני השיקולים – הנזק והחוזק – מתקיים היזון חוזר כך שכל אחד משפיע על השני.

צו ארעי

האח הקטן והזמני של צו ביניים. זהו סעד שניתן במעמד צד אחד, בניגוד לצו ביניים המחייב את תגובת הצד השני. צו ארעי ניתן במקרה בו אדם חייב להקפיא באופן מיידי מצב קיים. אם בית המשפט משתכנע, יינתן הצו רק לימים אחדים (לרוב), עד שתתקבל תשובת הצד השני.

לרוב צו ארעי אינו הופך לצו ביניים כיוון שלאחר בדיקה מתברר ״שלא כצעקתה״ וכי אין צורך בעצירת המהלך שהרשות מבקשת לבצע (או הצד השני, במקרה של משפט אזרחי).

פרקליטות המדינה ומחלקת הבג”צים

הפרקליטות היא הגוף שמייצג את המדינה בכל ההליכים המשפטיים. אחת ממחלקות הפרקליטות זו מחלקת הבג”צים, שמייצגת את רשויות המדינה בהליכים חוקתיים ומנהליים בבית המשפט העליון.

בפועל, עתירה שהוגשה תועבר אל הייעוץ המשפטי של המשרד או של הגוף שכלפיו הוגשה, לצורך גיבוש כתב תשובה מהותי. כתב התשובה יועבר לפרקליטות ולבסוף למחלקת הבג״צים, שם ילוטש ויולבש במחלצות המתאימות להליך בפני בית המשפט, ורק אז יוגש לבית המשפט כתשובת המדינה.

הוצאות משפט

החלק הכואב למי שמפסיד בדין. לעיתים נדירות הן מכסות באמת את עלויות המשפט, בהליכים אזרחיים ובוודאי בהליכים מנהליים.

מסורת ארוכת שנים בבג״ץ קבעה כי אין להטיל הוצאות משפט על ארגונים שהגישו עתירה. לאחרונה היא השתנתה קלות והוצאות משפט הושתו על ארגונים שבית המשפט חשב שעתירתם הייתה מיותרת. עם זאת, אם העתירה עוררה דיון חשוב, גם אם היא נדחתה, בית המשפט לא ימהר להטיל תשלום הוצאות.

אגרה

הגשת עתירה כרוכה בתשלום אגרה בסך של קרוב ל־2,000 ש״ח, גם לבג״ץ וגם לעתירות מנהליות. זאת, בניגוד להליכים אזרחיים שבהם גובה האגרה נגזר מגובה הסכום הנתבע.

 

שלוש אבני היסוד לעתירה

שלושה דברים עומדים, או יותר נכון אמורים לעמוד, בבסיס הגשת עתירה:

 1. עילה
 2. זכות עמידה
 3. שפיטות

עילה

על מנת לעתור לבג״ץ צריך עילה שתצדיק את הפנייה. רשימת העילות מגוונת. להלן נרכז את העיקריות שבהן שרלוונטיות להליך מנהלי או לבג״ץ.

עילת הסמכות

העילה הקלאסית של המשפט המנהלי, הטענה שהרשות פועלת בלי סמכות.

כלל יסוד במשפט המנהלי קובע כי הרשות, בהיותה יציר החוק, מקבלת את כוחה מהחוק ואל לה לפעול בתחומים שאינם בסמכותה המפורשת. במקרים שהיא פועלת שלא מתוקף סמכותה, יש לעצור אותה.

החיסרון של עילת הסמכות הוא גמישות יתר. היא נתונה כחומר ביד בית המשפט שלפי נטייתו יכול לקבוע אם הסמכות מפורשת מספיק בחוק או לא.

הערת ביקורת: רצוי היה שנוכל לדעת לקראת מה הולכים בפנייה לבית המשפט, אך עם הגמישות הזו לא כך הדבר.

אי־מילוי הוראות חוק

עילה קלאסית נוספת. רשות שאינה פועלת כפי שהחוק קבע שעליה לפעול, זו עילה להגשת עתירה. למשל, במקרה של רשות שאינה מתקינה תקנות שהיא נדרשת להתקין כדי שניתן יהיה ליישם ולבצע חוק – ניתן לפנות בנידון לבג״ץ כדי שיורה לה לעשות כן.

עילות תהליכיות

עילות העוסקות באופן הלא־נאות שבו התקבלה החלטת הרשות. כלומר, לא קיימה את חובותיה מבחינת תהליך קבלת ההחלטה. למשל, אי־קיום שימוע לפני קבלת החלטת פיטורין.

עילות הקשורות בפגמים בשיקול הדעת

עילת שיקול הדעת מתחלקת אף היא לתתי־עילות, כשהדומיננטית שבהן זו עילת הסבירות (או: עילת חוסר הסבירות). מדובר בעילה בעייתית שנכנסה בשנות השמונים למשפט הישראלי על ידי אהרן ברק וסופגת ביקורת רבה עד היום. משמעות העילה היא שכנוע בית המשפט כי ההחלטה שהתקבלה אינה סבירה. בתחילת הדרך מדובר היה בחוסר סבירות קיצוני ומובהק. אך עם הזמן נשחק רכיב ה’קיצוניות’, ולמעשה כשבית המשפט סבור שההחלטה איננה סבירה הוא עשוי להחליט להתערב.

השימוש בעילת הסבירות הוא אחד הגורמים המרכזיים לביקורת נגד האקטיביזם השיפוטי, לפיה הכול נתון לביקורת שיפוטית.

שיקולים זרים

שילוב של עילה תהליכית עם עילת שיקול הדעת. במהלך קבלת החלטת רשות נשקלים שיקולים מסוימים ונדחים שיקולים אחרים. עילה המבוססת על טענת שיקולים זרים גורסת כי נשקלו שיקולים שאסור היה לרשות לשקול.

עילת־בת שלה היא עילת מתן משקל לא ראוי לשיקולים. בית המשפט יכול לפסול החלטה מכיוון שניתן משקל מוגזם או מופחת לשיקולים רלוונטיים. זו כבר עילה מובהקת של שיקול דעת, קשה לראות בה עילה תהליכית.

עד כאן העילות המרכזיות שרלוונטיות למשפט מנהלי או לבג”ץ.

נקודה למחשבה:

התערבות בית המשפט נראית כדבר מובן מאליו אם יש עילה, אך אם זו עילה קלושה ובית המשפט מתייחס אליה במלוא הרצינות מכיוון שהנושא חשוב, מעניין או מוצא חן בעיניו, הדבר בעייתי. ולהפך – עתירות עם עילה מוצקה שזוכות להתעלמות מצד בית המשפט, משיקוליו הוא.

שתי דוגמאות להבהרת העניין:

 1. מתקן לטיהור שפכים בעפרה

ביישוב עפרה הותקן באופן בלתי חוקי מתקן לטיהור שפכים. עם הזמן המתקן הוכשר לשימוש והפך לחוקי לחלוטין, אך המנהל האזרחי השתהה בהפעלתו. הביוב שזרם בינתיים וזיהם את הסביבה הוביל להגשת עתירה מצד תושבי היישוב בעילה שהמנהל אינו ממלא את חובתו. על פי חוק, המנהל אינו מחויב בהקמת מתקן לטיהור שפכים. יש הוראות חוק עקיפות לפיהן עליו למנוע זיהומים וכו׳. על אף שאין בסיס מוצק לעתירה, בית המשפט נרתם לסייע לה בכל הכוח.

התנהלותו השערורייתית של המנהל אינה עילה משפטית רשמית, אך בית המשפט ראה לנכון להתערב, עד שהבעיה טופלה. התנהלות המעלה סימני שאלה באשר למידת הסתמכות בית המשפט על עילות ממשיות.

 1. הדבוראים וסמכויות מועצת הדבש

שני דבוראים עתרו נגד משרד החקלאות לביטול סמכויות מועצת הדבש, בטענה שזו חברה פרטית שפועלת בלי שהחוק הסמיך אותה ותוך ניגודי אינטרסים. כלומר, עתירה שמבוססת על עילת סמכות חזקה מאוד. העניין דורש הכרעה אך בית המשפט שב ודוחה אותו מכיוון שהמשיב (משרד החקלאות) טוען שהעניין בטיפול ובקרוב יוסדר בחקיקה. בפועל, כבר חמש שנים זו הטענה שחוזרת ודבר לא השתנה. בית המשפט אומנם הוציא צו על תנאי, אך זמן רב חלף מאז הדיון ועדיין לא התקבלה החלטה (נכון לנובמבר 2022).

 

זכות עמידה

אבן יסוד זו היא מענה לשאלה מי רשאי לעתור. בעבר הייתה זו עילת סף, כלומר תנאי ״כניסה״ לבית המשפט, אך עם הזמן הוכר העותר הציבורי ולמעשה נשחקה כמעט לחלוטין הדרישה הזו.

לאנשי המגזר השלישי מדובר בבשורה לכאורה – אין צורך בייצוג של נפגע ספציפי אלא מספיקה טענה להפרת חוק, אי־סבירות, חוסר סמכות וכן הלאה. עם זאת, צריך לזכור שמדובר במתן אפשרות לבית המשפט להתערב בעיצוב מדיניות ולחרוג מתפקידו הרגיל כנותן סעד לנפגעים.

 

שפיטות

כמו זכות העמידה, גם שפיטות אמורה להיות אבן יסוד כבדת משקל – מענה לשאלה האם בית המשפט הוא שצריך להכריע בסוגיה.

בעבר עתירות נדחו בשל עיסוקן בנושאים שאינם שפיטים. כך למשל פסק הדין של השופט שטיין משנת 2020, בעתירה שהוגשה לבית המשפט בעניין הכספים שהועברו מקטאר לחמאס בעזה. שטיין דחה את העתירה באמירה שיחסי החוץ של ישראל ושיטות הביטחון שלה אינם נושאים שבית המשפט צריך להתערב בהם. אולם זו דוגמה חריגה יחסית שכן עם הזמן גם דרישה זו הלכה ונשחקה. רק נושאים מעטים נחשבים עדיין בלתי שפיטים, וגם אז הדבר נתון לשיקול דעת גמיש מאוד של בית המשפט.

כך, למשל, לעיתים קרובות בית המשפט חש צורך להתערב בנושאים ביטחוניים מובהקים בהם יכול היה לטעון לחוסר שפיטות אך לא עשה זאת.

 

עילות הסף

כשמן כן הן, עומדות על סף בית המשפט ומסננות את המבקשים להיכנס.

בפועל, עילות הסף הן כחומר ביד בית המשפט. ברצותו, ״יתקן״ עתירות על מנת שיעמדו בתנאים הנדרשים, וברצותו ידחה אחרות על הסף מחוסר עניין. מכאן שפנייה לבית המשפט היא בגדר הימור. עתירות שנתפסות כחזקות ומבוססות עלולות להידחות, ואילו עתירות חלשות יכולות לקבל את מירב תשומת הלב. הסיבה העיקרית לכך היא כי עילות הסף מיושמות באופן גמיש מאוד. כמו כן, שיקול הדעת שניתן לשופט כמעט בלתי־מוגבל, בעיקר בשל עילת הסבירות, ומאפשר לו נימוקים וירטואוזיים כמעט בכל החלטה. העומס הקיים על בתי המשפט משפיע אף הוא על שיקול הדעת של בית המשפט באלו עתירות לדון לעומק ואלו לדחות על הסף תוך שימוש בעילות הסף.

מיצוי הליכים

אין לעתור לבית המשפט לפני שנעשתה פנייה לרשות המתאימה ומוצו כלל ההליכים מולה. בדרך כלל מדובר בפנייה במכתב המבהיר את התלונה ואת הטיעון המשפטי ומעניק לרשות הזדמנות לשקול שוב את צעדיה. רק אם אלה לא סיפקו את המענה הנדרש אפשר לפנות לערכאה משפטית.

מיצוי סעדים

״האחות״ של מיצוי הליכים. לעיתים ניתן לקבל סעד אחר לפני פנייה לבג״ץ, כגון בוועדת ערר או ועדת השגה, ויש לנסות לקבל אותו קודם.

צירוף צדדים נפגעים (רלוונטיים)

לכל עתירה ניתן להוסיף צדדים רלוונטיים. בקצה האחד של תחום הצדדים הרלוונטיים נמצא כל מי שעשוי להיות מושפע מההחלטה הסופית ובקצה השני – רק הרשות שנגדה מוגשת העתירה.

למשל: עתירה שנוגעת לרישוי מסוים וההחלטה שייתכן ותתקבל צפויה לפגוע בבעלי אותו רישיון, במקרה כזה יש לצרף את האיגוד המתאים כצד בעתירה.

עתירה מוקדמת או מאוחרת

עתירה מוקדמת – במקרים שבהם ההחלטה טרם התקבלה או טרם ברור מה יהיו התנאים לביצועה, העתירה תידחה כי מוקדם עדיין לדון בה. לבית המשפט עוד אין כלים לבחון וגם ייתכן שלא יהיה בכך צורך כי ההחלטה לא תבוא לידי מימוש.

עתירה מאוחרת – במצבים שההחלטה כבר בוצעה ולא ניתן להשיב את הגלגל לאחור. יש לבדוק אם תביעה אזרחית נזיקית היא אפשרות ריאלית יותר.

עתירה תיאורטית

עתירה שאינה עוסקת בהחלטה ממשית או בפעולה אלא בעניין עקרוני שעדיין לא בא לידי יישום. היא נחשבת כעתירה תיאורטית כיוון שאין לה השלכות מעשיות ובית המשפט לא עוסק בדברים מהסוג הזה.

עילת השיהוי

כאשר עתירה מוגשת זמן רב מדי לאחר שהתקבלה החלטה בנושא ולשינוייה יהיה מחיר כבד מדי. למה לא זכרתם לבוא בזמן?

חוסר ניקיון כפיים

בית המשפט לא ייתן סעד לאדם שעשה דין לעצמו ופעל שלא כחוק לפני שעתר.

 

חייה של עתירה: משלב ההגשה ועד רגע ההכרעה

מה קורה לעתירה מרגע שהוגשה ועד השלב הסופי? להלן סדר הדברים.

 1. הגשת העתירה.
 2. שתי דרכי פעולה אפשריות לבית המשפט:
  א. בית המשפט לא מוצא עניין ודוחה את העתירה (כשמדובר בבג”ץ – בהרכב של שלושה שופטים).
  ב. בית המשפט מוצא עניין ומעביר את העתירה לתגובת המשיב.
 1. לאחר שהמשיב מגיש את תגובתו קיימות שתי ברירות לבית המשפט – דחייה או דיון:
  א.  האפשרות הראשונה מתחלקת אף היא לשניים: שלילה מיידית של העתירה או שלילה מנומקת יותר, יחד עם עוד שני שופטים.
  ב. האפשרות השנייה: תגובת המשיב מגיעה לבית המשפט ואינה מניחה את דעתו של השופט ועל כן הוא קובע דיון ראשון – השלב שבו יינתן או לא יינתן צו על תנאי.

בהכללה גסה, יכולות להיות ארבע תוצאות אפשריות לדיון הראשון:

I המלצה למשוך. בית המשפט מסביר לעורך הדין שלאור התשובות שהמשיב סיפק אין עילה וטעם להמשיך עם העתירה. אם ימשוך בהסכמה יהיה בדרך כלל פטור מתשלום הוצאות.

II דחייה. בתום הדיון בית המשפט סבור כי אין מה להציע לצדדים או שהעותר לא קיבל את ההמלצה למשוך את עתירתו, בית המשפט נותן פסק דין שדוחה את העתירה.

III המשך מעקב. לפני מתן צו על תנאי מחליט בית המשפט לדרוש תשובות מהמדינה ומקצה לה פרק זמן מסוים לכך. הוא נמנע מהחלטה ובינתיים מבקש עדכונים כדי לראות שאכן חלה התקדמות כפי שביקש.

IV צו על תנאי. כעותרים זה המצב האידיאלי. בית המשפט השתכנע בחשיבות העתירה ומעביר את הנטל אל המדינה, ודורש ממנה תשובות.

 1. לאחר קבלת צו על תנאי תתבקש המדינה להגיש תצהיר תשובה – נציג המשרד הרלוונטי מתייצב מול בית המשפט ומצהיר על העובדות שהוא עומד מאחוריהן.
 2. דיון נוסף ייקבע והתוצאות האפשריות הן שלוש: המשך מעקב, דחייה או מתן צו מוחלט. בשתי האפשרויות האחרונות יינתן פסק דין מנומק שיתייחס לכל הטענות שהועלו – בדיון, בעתירה ובתצהירים.

 

מסלול העתירה מרגע שהוגשה
מסלול העתירה מרגע שהוגשה

 

מרגע קבלת צו על תנאי, לעותר מתווסף כלי לסל האפשרויות – בקשת פרטים נוספים. קבלת הצו מחייבת את הרשות לספק את המידע שהעותר מבקש, תוך שבוע ימים. יש בכך יתרון כי גם אם לא יתקבל פסק דין, המידע כבר מצוי בידי העותר שייתכן שלא היה יכול לקבל בדרך אחרת.

התהליך שמתואר כאן רלוונטי לבג״ץ. הליך מנהלי בבית משפט לעניינים מנהליים (מחוזי) בדרך כלל מעט יותר פשוט. לרוב, מיד אחרי הגשת העתירה ותגובת המדינה, יתקיים דיון בעקבותיו יינתן הסעד המבוקש או תידחה העתירה.

 

אופני השתתפות שונים בהליך

כיצד אנשי המגזר השלישי והחברה האזרחית יכולים להשתתף בהליך?

 • להגיש עתירה
 • לבקש להצטרף כצד – כעותר או כמשיב
  הצטרפות כמשיב מגולמת בדוגמה הבאה – שדולת הנשים עתרה נגד תוכנית להכשרת צוערים חרדים בשירות המדינה. כדי למנוע את עצירת התוכנית שאין כל מניעה משפטית לקיומה, צורפה קבוצת נשים חרדיות שאמורות היו להשתלב בה ומתוך כך להיפגע מביטולה, כמשיבות – כצד רלוונטי בעניין.
  התייצבות בבית המשפט כצד בעתירה מקנה מעמד גבוה יותר מאשר ידיד בית המשפט, כיוון שככזה מוכח כי עומדת בפניו סכנת פגיעה. הדבר מאפשר השתתפות מלאה בהליך, כולל הגשת הטענות לפי סדר הדין.
 • ידיד בית משפט
  צד שלישי שאינו חלק מההליך פונה לבית המשפט באמירה כי יש לו מה לתרום לדיון, לרוב כמומחה בתחום רלוונטי לדיון. מכיוון שאינו צד, כוחו של ידיד בית משפט חלש יותר, אך יכולה להיות לו השפעה על תוכן הדיון. ייתכן גם כי טענות שיוגשו מטעם הידיד אך לא יישמעו באופן ישיר על ידו, יובאו באופן עקיף לדיון על ידי אחד הצדדים. לעיתים ניתנת זכות דיבור בדיון גם לידיד בית המשפט.

עתירה בשם מי?

עותר בשם צד נפגע. עתירה כמייצג צד – אמורה להיות לגיטימית ובעלת השפעה רבה יותר על בית המשפט מעותר ציבורי, בשל הפן האישי. לעיתים, כשהעתירה אינה נוגעת בנפגע מסוים או שהנפגע אינו מעוניין להגיע לבית המשפט, אין ברירה אלא לפנות לבית המשפט כעותר ציבורי.

עתירה לשם מה?

מה בכל זאת אפשר להשיג מעתירה לבית המשפט?

קבלת סעד מוגדר. זו דרך המלך. עתירה כדי לנסות להשיג סעד פרטני לגבי עניין, עותר או פעולה מסוימים.

שינוי הדין באמצעות פסק דין. ניתן לעתור בשביל לנסות לשנות את הדין הקיים. כמובן, כל אחד לפי עמדתו עד כמה נכון לשנות ולעצב את הדין באמצעות בית המשפט ולא דרך חקיקה בכנסת.

הפעלת לחץ ישיר על הממשלה. עתירה שהתקבלה לדיון ובית המשפט קבע לגביה המשך מעקב, הופכת אותו למשגיח ולמנהל באופן ״רך״ על תהליכים שונים המתרחשים במדינה. גם כאן זו כמובן שאלה של עמדה – האם הדבר רצוי באופן ספציפי ובאופן עקרוני.

דוגמה: עתירה שהוגשה בשם פודיאטורים (רופאי כף רגל) עסקה בשאלה מדוע לא הוסדרו התקנות לקבלת תעודה במקצוע, המחויבת על פי חוק. העתירה הוגשה אחרי שנים של התכתבות חוזרת ונשנית עם משרד הבריאות, ועם תחילת הדיון בבית המשפט קבעה השופטת חיות כי המשרד מחויב לטפל בעניין ופסקה המשך מעקב. וכך היה עד שנקבעו התקנות.

דוגמה נוספת: תנועת ״צדק פיננסי״ עתרה נגד הגדלת הפנסיות לאנשי הקבע שעליהן החליט הרמטכ״ל. בית המשפט קבע המשך מעקב והפעיל לחץ כבד על המדינה כדי שזו תסדיר אותן כראוי. המשמעות, עם זאת, שנויה במחלוקת – השיח הציבורי שהתקיים בזמן קבלת ההחלטה העניק לשר הביטחון כוח רב לכפות את ההסדרים שבהם היה מעוניין, ככל הנראה בניגוד לכוונת העותרים. כלומר, לפעמים רתימת בית המשפט כגוף מפקח ומזרז עלולה להתהפך כחרב פיפיות ויש לקחת זאת בחשבון לפני הגשת עתירה.

הפעלת לחץ עקיף על הממשלה. בתוך הממשלה יש חילוקי דעות ולעיתים הגשת עתירה יכולה להשפיע על הצד הרצוי במחלוקת או אף לרתום את משרד המשפטים להפעלת לחץ פנימי. הכול בהתאם לצו המצפון והעמדה.

הפעלת לחץ ציבורי, תקשורתי. יש עתירות המוגשות רק כדי לייצר הד תקשורתי ולא יותר, במטרה להפוך את הדיון בבית המשפט למסיבת עיתונאים מורחבת. כלומר, אין עניין להשיג סעד ממשי כי אם לגרום להנעת תהליכים באמצעות חשיפה ציבורית.

תובענה מנהלית

הליך הדומה להליך בבג”ץ, ומתנהל בבית משפט לעניינים מנהליים (מחוזי), בנושאים שעל פי חוק נידונים בבתי משפט אלו. ערעור על פסק דין שניתן בערכאה זו מוגש לבית המשפט העליון.

תובענה ייצוגית

דוגמה נוספת לכלי משפטי שמתאים לשימוש ארגוני מגזר שלישי אולם איננו במסגרת המשפט המנהלי. במקרה של נזק או הטעיה של ציבור צרכני, כל פרט בפני עצמו ניזוק בסכום קטן, אך על ידי התאגדות ניתן להגיש תובענה בשם כלל הנפגעים ומכאן שמה. מדובר בכלי בעל כוח, אך תנאי הסף נוקשים.

 

בהצלחה

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎