חלון לאירופה

מפגש חלון לאירופה, במסגרת חלון לעולם, עסק בשינויים שעוברים על אירופה וכיצד הם משפיעים על החברה האזרחית בישראל

בהכשרת חלון לאירופה הכרנו את הזדמנויות ההשפעה שיש לארגוני חברה אזרחית באמצעות עבודה משותפת עם מדינות אירופה: החל מעבודה דיפלומטית, הסברתית ותקשורתית, דרך משלחות ייעודיות ועד שיתופי פעולה אסטרטגיים.

הרצאה הועברה ע”י צוות ארגון אלנט שפועל בקרב ידידי ישראל באירופה להעמקת ההיכרות עם עמדת ישראל והמציאות בה, ליצירת קשרים בינם לבין מנהיגים ומקבלי החלטות בישראל, ולפעולה עם מובילי דעת קהל אירופאים.

צפייה מהנה!

 

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎