מעקב אחר יישום מדיניות ציבורית

מדריך זה הוא מבוא לביצוע מעקב ופיקוח של החברה האזרחית על מדיניות והחלטות ציבוריות. תמצאו בו הגדרת מושגי יסוד, מיפוי שחקנים מרכזיים, כללים לתהליכי עבודה וקישורים יעילים.

המדריך מבוסס על הרצאתו של עו״ד אלי מוגילבסקי, המשמש מזה כעשור כיועץ לגיבוש ויישום מדיניות ציבורית. תחומי פעילותו בעבר כוללים בין היתר ייעוץ לשרים ומנכ״לים בשירות המדינה והובלת תהליכי גיבוש ויישום מדיניות רוחביים בממשלה.

ערכה: אורלי אוליאל

מונחים והגדרות יסוד: כניסה לשדה הפיקוח

כרקע לפרקטיקת הפיקוח על מדיניות וחקיקה ציבורית, מפורטים כאן מספר היבטים: שאלות היסוד, בידול מושאי הפיקוח, מושגים מרכזיים ודו״חות עבר.

שאלות יסוד

היכולת של גופים או אנשים פרטיים לבצע מעקב ובקרה יעילים אחר מדיניות ציבורית תלויה במידה רבה במענה על ארבע שאלות יסוד:

 • למה נדרש וחשוב לעקוב באופן פעיל אחר יישום מדיניות?
 • איך עובד תהליך יישום החלטות מדיניות בישראל ומי הם בעלי התפקידים המרכזיים בו?
 • כיצד מתנהלת פרקטיקת מעקב אפקטיבית אחר תהליך יישום המדיניות?
 • מהן האפשרויות המרכזיות להשפיע על מדיניות שכבר נמצאת בשלבי יישום?

חשוב לציין כי מדריך זה מתמקד בפרקטיקה של מעקב ופיקוח ואיננו מהווה מענה מקיף לכל השאלות הללו.

הבדל במושאי פיקוח: תפוקה ותוצאה

מעצם העיסוק ביישום ההחלטות של גופים ציבוריים, חשוב לעמוד על ההבדל בין שני מושאים למעקב ופיקוח על מדיניות: תפוקה ותוצאה. השאלה המרכזית בפיקוח על תפוקה היא האם המדיניות שהוגדרה בפועל בוצעה או לא, ואילו השאלה המרכזית בפיקוח על תוצאה בשטח הינה האם המדיניות השיגה את תכליתה, ואיפה הלקוח של המדיניות (לרוב האזרח בקצה) פוגש את התוצאה הרצויה של המדיניות בפועל.

בכל הנוגע למושא התפוקה, יש לתת את הדעת על כך שכאשר ממשל מפתח תרבות ונורמות של חוסר יישום (כלומר זאת נורמה מקובלת לא ליישם את מה שמחליטים), הדבר עלול להביא לכשלים חמורים, ולהחלשה משמעותית של הארגון, וביתר שאת במקרי חירום, כאשר נדרש לקבל החלטות ולבצען במהירות ביעילות ובתיאום. ראינו זאת בתחומים אזרחיים רבים בפעילות הממשלה בקורונה ובפרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״. נוסף על כך, הזנחה מתמשכת של כושר הביצוע בשגרה, אף עשויה לגרור שרשרת כשלים המייצרת מקרי קיצון, כפי שקרה למשל באסון מירון ובאסון הכרמל.

בכל הקשור למושא התוצאות בשטח, במקרה בו נתקלים האזרח, החברה האזרחית או גופים שונים במשק במדיניות, החלטה או רגולציה שאינן מייצרות את התוצאות המובטחות – בדגש על אלו הנוגעות אליהם ישירות – סביר להניח שחוסר האמון או הביטחון בגופים הממונים יתגבר. לא מרחיק לכת להניח כי ככל שמקרים כאלו חוזרים על עצמם בחיי האזרח, כך הקרדיט שהוא מעניק לרשויות השונות עשוי להצטמצם.

חשוב להדגיש בהקשר זה כי המשק הכלכלי בנוי על אמון. חוסר אמון מצד גופים מסחריים ומשקיעים ביכולתה של הממשלה ליישם את מדיניותה, מגביר את סיכון הפגיעה בצמיחה ובתמריץ לשלם מיסים (הרי מי רוצה לתת את כספו לגוף לא אפקטיבי). כך גם בכל הנוגע ליציבות החברתית והפוליטית של המדינה. אמון בסיסי הוא התשתית עליו מתקיימים משטרים דמוקרטיים יציבים. יכולת ביצוע נמוכה של הממשל נמצאה כבעלת קורלציה (אך לא כגורם מסביר בלעדי) לרמת אמון נמוכה וחוסר יציבות במדינות דמוקרטיות.

מושגים מרכזיים

הגדרת מושגים היא פעולה חיונית על מנת להתמצא טוב יותר בשדה המעקב והפיקוח:

 • מגזר ציבורי / גופים ציבוריים – במהלך השנים ניתנו למגזר הציבורי מגוון הגדרות, כנאמר בוועדת זוסמן (1989): ״אין הגדרה קבועה ויחידה לסקטור הציבורי״. מקובל כיום כי בהגדרתו המצומצמת זהו כל גוף המוגדר כגוף ציבורי מבחינה משפטית ומבוקר על ידי מבקר המדינה. למשל, לצד הממשלה גם בית הנשיא, הכנסת, בתי המשפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וגופים שיפוטיים פורמליים נוספים, רשויות מקומיות, תאגידים ציבוריים הפועלים מכוח חוק (כגון רשות התחרות), חברות ממשלתיות (כגון חברת החשמל), וכמובן גם צה״ל, משטרת ישראל ויתר גופי הביטחון. בהגדרתו הרחבה מדובר בכל גוף הנשען באופן קריטי וקבוע על תקציב ציבורי ומספק שירותים ציבוריים במהותו, לרבות גופים כגון קופות החולים והאוניברסיטאות הציבוריות.
 • ממשלה – למושג שני פירושים מרכזיים: הראשון הוא קבינט השרים הפועל מכוח חוק יסוד הממשלה, והשני הוא התייחסות לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שחוק שירות המדינה (משמעת) חל עליהם.
 • תשומה – עבודה או משאבים שהוקצו ובוצעו לשם השגת תפוקות ותוצאות.
 • תפוקה – משקפת תרגום עבודה לתוצר. לרוב מטרתה להשיג תוצאה שהוגדרה.
 • תוצאה – משקפת את השינוי בסביבה החיצונית ולא את הפעולה הנדרשת להשגתה.

מהנעשה בתחום

נושא יכולת ביצוע ההחלטות מטריד ומעסיק את הממשל והציבור בישראל מזה עשורים רבים. לראיה, ועדות וגופים רבים עוסקים בנושא מזה כארבעה עשורים.

 • ועדות ציבוריות – ועדות שמונו על ידי ממשלות לאורך השנים ועסקו בקבלת החלטות ויישום מדיניות בתחומים שונים במגזר הציבורי. ביניהן ניתן למנות את ועדת קוברסקי (1989), ועדת טרכטנברג (2011) וועדת המשילות (2013).
 • משרד ראש הממשלה – בשנת 2015 החל משרד ראש הממשלה במעקב אחר יישום החלטות הממשלה. במסגרת זו מוצג דו״ח שנתי המבוסס על דיווח המשרדים הממשלתיים עצמם, ומפורסם מאגר מעקב. מהמעקב עלה כי ניכר שיפור בפן התפוקתי של יישום ההחלטות במהלך השנים, אולם לא ידוע האם חל שיפור בפן התוצאתי.
 • גופי חברה אזרחית – שחקנים אזרחיים שונים פעלו בתחום המעקב והפיקוח. בין היתר בבחינת תחומים שמעבר ליישום החלטות ממשלה, כגון סעיפי הסכמים קואליציוניים, חקיקה ראשית, תקנות ועוד.
נתוני יישום חקיקה ראשית ותקנות

לאחר הקדמת הדברים, ניתן כעת לתאר שלבים ועיקרים של פרקטיקת הפיקוח עצמה.

מיפוי השחקנים: צעד לפני הפרקטיקה

כדי לפקח ביעילות על גופים ציבוריים, הכרחי לדעת לזהות למי מוקנות הסמכויות הנדרשות לביצוע  המדיניות, אצל מי נמצאות יכולות הביצוע בפועל ועל מי מוטלת האחריות על הביצוע. זאת מכיוון שעיון במקרי עבר לא מעטים מגלה שהסמכויות, יכולות הביצוע והאחריות על הביצוע אינן חונות במקום אחד. במילים אחרות, יש לברר מהו התפקיד ומיהו האדם המסוים והרלוונטי ליישום פעולה נתונה – זהו חלק מהותי מאתגרי המעקב ופעילות הפיקוח. לכן ההיכרות עם השחקנים הפעילים בזירה, הכרחית לביצוע אפקטיבי של מעקב ובקרה.

השחקנים המרכזיים

כאשר עוסקים בממשלה, על מנת למפות כראוי את השחקנים יש להפריד בין גופי מטה לגופי ביצוע. דרך גופי המטה, עוברים כמעט כל התהליכים במגזר הציבורי בצורה כזו או אחרת. משרדי ממשלה רבים הם גופי מטה או רגולטורים ללא יכולות ביצוע ממשיות. גופי הביצוע הם במקרים רבים יחידות סמך נפרדות (כגון רשות המיסים ומשרד האוצר, ורשות האוכלוסין ומשרד הפנים) וארגונים אחרים שאינם בהכרח חלק מהממשלה (כגון הביטוח הלאומי שהוא תאגיד סטטוטורי). יחד עם זאת, חלק מגופי הביצוע פועלים תחת אחריות משרדי ממשלה מסוימים (רכבת ישראל למשל, שהיא חברה ממשלתית הפועלת תחת אחריות משרד התחבורה).

גופי מטה מרכזיים וגופי הביצוע שלהם

 • משרד ראש הממשלה – משרד מטה מרכזי במסגרתו פועלים מזכירות הממשלה, רשות הרגולציה והמטה הכלכלי החברתי של הממשלה (אליו משתייכים המועצה הלאומית לכלכלה, אגף ממשל וחברה, אגף פנים). למשרד רה״מ יחידות סמך המהוות גם הן חלק חשוב ממטה הממשלה: המטה לביטחון לאומי, מערך הסייבר ונציבות שירות המדינה.
 • משרד האוצר – משרד מטה מרכזי במסגרתו פועלים החשב הכללי, אגף התקציבים, אגף השכר והכלכלן הראשי.
 • משרד המשפטים – משרד מטה מרכזי במסגרתו פועלים ייעוץ וחקיקה (המטה של היועצת המשפטית לממשלה) ופרקליטות המדינה.

גופי הביצוע השונים

 • משרדים מבצעים מרכזיים – גם משרדים מבצעים הם לא אחת מטה של תחום מסוים (כגון משרד התחבורה המבצע בעיקר באמצעות חברות ממשלתיות), לצד תחומים ושירותים מסוימים המבוצעים וניתנים ישירות על ידי המשרד (למשל משרד הבריאות).
 • יחידות סמך – גופים שהוקמו לצד המשרד המרכזי (אך תחת אחריות השר) כדי לבצע מדיניות. למשל, רשות האכיפה והגבייה הכפופה לשר המשפטים, רשות האוכלוסין וההגירה הכפופה לשר הפנים ורשות המיסים הכפופה לשר האוצר.
 • תאגידים סטטוטוריים – גוף שאינו יחידת סמך או גוף ממשלתי אך פועל מכוח סמכויות שניתנו לו בחוק ייעודי. למשל, המוסד לביטוח לאומי, בנק ישראל, הרשות לניירות ערך, שירות התעסוקה, תאגיד השידור הציבורי, מד״א, רשות הטבע והגנים, ומכון התקנים.
 • רשויות מקומיות וגופי השלטון המקומי – פועלות מכוח חוק ייעודי ולהן מערכת כללים נפרדת וסמכות לקבוע ולבצע מדיניות בתחומים מסוימים. לחלקן יש חברות מבצעות בבעלותן.
 • מוסדות לאומיים – כגון הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית הפועלות מכוח חוק שנחקק עבורן ומסמיך אותן לבצע מדיניות בתחום מסוימים כגון קליטה והתיישבות.
 • חברות ממשלתיות – חברות שלמעלה מ־50% מהבעלות עליהן נמצאת בידי המדינה. רבות מהן לוקחות חלק מרכזי ביישום מדיניות כגון חברת החשמל, נתיבי ישראל ודואר ישראל.
 • גופים דו־מהותיים – גופים שלכאורה אינם ציבוריים אך מבצעים פעילות ציבורית לכל דבר ועניין באמצעות תקצוב ציבורי. לדוגמה: אוניברסיטאות, קופות חולים, בתי חוליים ציבוריים שאינם ממשלתיים ועוד.

שחקנים נוספים

מלבד גופים ציבוריים ישנם גורמים נוספים שיכולים במידה עקיפה, או ״מרוככת״, להשפיע על יישום המדיניות:

 • גופי חברה אזרחית
 • גופי תקשורת
 • בעלי עניין מרכזיים – גופים מפוקחים חזקים שביכולתם להשפיע על המדיניות של המפקח עליהם. הבנקים כדוגמה, שיכולים להשפיע על מדיניות המפקח על הבנקים ואופן יישומה כפי שבא לידי ביטוי ביישום רפורמת הבנקאות הפתוחה.
 • שותפים פרטיים בביצוע וספקים – פעמים רבות כשלביצוע המדיניות יש שותפים פרטיים או ספקים בעלי עוצמה ומנופי לחץ על המדינה, יש ביכולתם להשפיע לא רק על הביצוע אלא אף על המדיניות עצמה. למשל, יחסים המדינה מול חברות הגז בביצוע מתווה הגז.

יש שתי נקודות מרכזיות אליהן כדאי לשים לב בנוגע למיפוי בעלי עניין והגורמים המשפיעים על יישום המדיניות:

 • במסגרת המיפוי, מומלץ מאוד להתבונן לא רק במערכות היחסים והאינטראקציה בין הגופים השונים, בנוגע לשלושת הצירים המרכזיים שציינו (סמכות, אחריות ויכולת ביצוע) אלא גם באינטראקציה בתוך הגופים עצמם. לעיתים, נגלה כי בפועל לא מדובר בגוף בעל עמדה אחת אלא שישנם שחקנים שונים בתוך הגופים הדוחפים את הביצוע (או היעדר הביצוע) לכיוונים שונים ואף מנוגדים.
 • השיח הציבורי מתמקד רבות בחיכוך בין גופי המטה למקבלי ההחלטות, קרי השרים והמנכ״לים. אולם, חלק ניכר מחיכוך זה מתקיים בשלבי גיבוש המדיניות ואישורה הפורמלי. בבואנו לעשות מעקב ובקרה אחר שלבי יישום המדיניות, לרבות סימון נקודות החיכוך המונעות התקדמות יעילה, נמצא שבמקרים רבים עיקר החיכוך יהיה בין גופי המטה לגופי הביצוע ולעיתים רחוקות יותר גם בין השרים האמונים על המטה (כגון שר האוצר) לשרים האמונים על הביצוע (כגון שרי הביטחון, החינוך והבריאות).

פרקטיקת הפיקוח: שלבי פעולה

הנחת המוצא המוקדמת

בבסיס הפרקטיקה המוצעת כאן מוטמעת ההנחה כי יישום של פעולה מסוימת, במקרה שלנו המעקב או הבקרה אחר יישום מדיניות מסוימת, מתבצע בצורה טובה יותר כאשר ניתן להגדיר מראש לאיזו מטרה אותה פעולה משמשת. לכן, חשוב לדייק את היעדים לפני התחלת הפעולה.

תכנון והגדרת שיטת העבודה

מטרת הבדיקה התוצר הרצוי וקביעת המשאבים והאילוצים, אלו כולם כאחד משמשים כצעד ראשוני, נחוץ וחיוני, להצלחת הפעילות. רק לאחר מכן ניתן לגשת להליך העבודה. כדי שמלאכת המעקב אחר מדיניות תתבצע באופן מיטבי נדרש מענה על מספר שאלות בסיסיות. שאלות אלו הכרחיות מכיוון שקיים מנעד דרכים רחב לביצוע מעקב, בקרה ומדידה של מדיניות וכי התוצר משתנה בהתאם למה שרוצים להשיג (מטבע הדברים, אופי מעקב עבור כתבה אינו דומה למדידה עבור מסמך מדיניות שמטרתו להשפיע על אופן יישומה או גיבושה מחדש):

 • מה המטרה? ״העל מנת״ עבורו נועד הצורך במעקב או בבקרה אחר יישום המדיניות .
 • מה המשימה? מה בדיוק נדרש לבצע.
 • מה המשאבים והאילוצים? האם יש דדליין קונקרטי, אלו משאבים עומדים לרשותנו, אלו עבודות נעשו בעבר, האם יש אילוצים או מגבלות כלשהן בביצוע העבודה וכן הלאה.

בזמן ניסוח ההיבטים הללו, יש לדייק את מטרת המעקב על פי החלוקה הבאה:

 • בדיקת תשומה – ביצוע בקרה אחר יישום משאבים שונים בפועל. כלומר, מה נעשה עם משאב מסוים שהוקצה למטרה מסוימת. למשל: כמה מהמשאבים שהוקצו ליישום החלטה 549 לטיפול בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית אכן נוצלו למטרה זו.
 • בדיקת התפוקה – ביצוע מעקב אחר יישום המדיניות, דהיינו בחינת הפקת התוצרים הרצויים. למשל, האם בוצעה הקמת תחנת משטרה ביישוב שגב־שלום לשם ריכוז מאמצי האכיפה והמניעה ביישובי הבדואים בנגב, במסגרת יישום סעיף זה בהחלטה 549 לטיפול בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית.
 • בדיקת התוצאה – מדידת התוצאה שהושגה. האם התקיים שינוי בשטח (עדיפות להשוואה מול מדידות של תוצאות עבר כך שניתן יהיה להבין מה המגמה) והאם התקבלו בעקבותיו התוצאות הרצויות. למשל, האם הקמת תחנת המשטרה בשגב־שלום אכן הובילה לצמצום בפשיעה ובאלימות ביישוב זה?
 • בדיקה משולשת – ביצוע הערכה למדיניות הוא בחינת הקשר בין שלושת ההיבטים: תשומה, תפוקה ותוצאה, על מנת להבין האם המדיניות הייתה אפקטיבית, והאם השקעת התשומות הובילה לתפוקה ולתוצאה הרצויות.

הליך העבודה

 1. הגדרת מטרות העבודה

יש לזהות את שדה הפעולה שבו ברצוננו ליצור תהודה, שמטרתה לבצע שינוי. האם המטרה נמצאת בשדה המחקרי המקצועי, או שגיבוש המידע הוא עבור ידיעה תקשורתית או עבור קידום סדר יומה של אחת מוועדות הכנסת? מכל אפשרות תיגזר שיטת פעולה אחרת, וללא הגדרה מראש עלולים להיגזל זמן ומשאבים רבים שלא יביאו להשפעה הרצויה. תוצר שלב זה הוא פסקה המפרטת את מטרות העבודה, כיצד רצוי שתראה, מה עליה לכלול ומה המשאבים העומדים לרשותנו בבואנו לבצע אותה.

 1. הגדרת תיאוריית השינוי / המודל הלוגי למימוש ההחלטה

הבנת השינוי העומד בבסיס ההחלטה והמדיניות הכרחי למיפוי בעלי העניין, גיבוש שיטת הפעולה, פרשנות הממצאים, הסקת מסקנות, גיבוש המלצות וקידום מימושן. לא רק בעניין הנקודתי עבורו בוצעה העבודה מלכתחילה אלא לשם קישור ברור בעבודת המשך ושיתופי פעולה בתחומי תוכן דומים. תוצר של שלב זה הוא פירוט הרקע להחלטה ובניית מודל לוגי של מימושה (הכולל התייחסות לתשומות, תפוקות ותוצאות).

 1. הגדרת מרכיבי ההחלטה

הגדרת מרכיבי ההחלטה מסייעת להבנת הקשרים בין מרכיב אחד למשנהו, מלמדת על התפתחות המדיניות בתחום בו אנו עוסקים, ומאפשרת הערכה נכונה יותר של הפעולות הנדרשות להמשך. תוצרי שלב זה יכולים להיות למשל התפתחות הנושא (כגון החלטות קודמות או החלטות המשך), פירוט השחקנים הרלוונטים ובעלי העניין, משאבים שהוקצו, מדדים שהוגדרו ועוד.

 1. מיקום מרכיבי ההחלטה

בשלב זה נדרשים אפיון ומיפוי של מרכיבי ההחלטה, בהתאם למטרות שהוצבו. כשעוסקים במדידה ובהערכה יש לשלב את הגדרת ״התופעה הבלתי־רצויה״ והגדרת הבעיה לצד בחירת מהלך השינוי הרצוי, אפיון המשאבים (גם כאלה שהוקצו על ידי גורמים אחרים), מיפוי התשומות, התפוקות והתוצאות לכל בעיה שהוגדרה ומהלך שינוי שהוחלט להתייחס אליו.

כשמדובר במעקב ובקרה בלבד ניתן להסתפק בהגדרה של תשומות ותפוקות בלבד. חשוב לקבוע קריטריונים ברורים לעמידה במימוש התפוקה והתוצאה שהוגדרו, לצורך תובנות ההמשך.

מיקום תאוריית השינוי – רכיבי ההחלטה במודל לוגי

 

מיקום רכיבי ההחלטה במודל לוגי

 

מיקום רכיבי ההחלטה במודל לוגי: משאבים, פעולות ותפוקות

 

 1. גיבוש שיטת העבודה בהתאם למטרותיה, לזמן, למורכבות ולמשאבים

לאחר שכל הרכיבים מוגדרים ומובנים, יש לגבש את שלבי השיטה בה יתבצע המעקב בפועל.

 

חשוב להדגיש כי לא תמיד התשומות התפוקות והתוצאות מוגדרות בצורה ברורה, ופעמים רבות ישנם פערי מידע רבים. כשזה המצב, ניתן להגדיר השערות לתוצאות, לתפוקות ולתשומות בהתבסס על המידע שנמצא ברשותנו (חשוב מאוד להקפיד לאסוף מקסימום מידע זמין). לאחר גיבוש ההשערות יש להעבירן להתייחסות הגופים השונים האמונים על ההחלטה על מנת שיאשרו או יפריכו אותן. סוגי עבודה שונים דורשים רמת ודאות שונה של דיוק ההנחות והשערות בנוגע לתוצאה, לתפוקה ולתשומה. חשוב מאוד להתייחס בכובד ראש ולנהל את הסיכונים שבפרסום והצגת מידע לא אמין ו/או לא מדויק. לפרסום שכזה עלולות להיות השלכות כבדות משקל (החל מהפצת ״פייק״ ועד השלכות משפטיות).

הגדרת שיטה

 

 1. איסוף הנתונים הרלוונטיים

היכרות רחבה עם הנושא מתבצעת באמצעות איסוף נתונים. דוגמאות למקורות ומאגרי נתונים: מאגר החקיקה הלאומי, תזכירי חקיקה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מאגרי המידע הממשלתיים (Data Gov), רשומות ופרוטוקולים, הודעות לתקשורת, גופי מגזר שלישי בעלי אמינות גבוהה יחסית (כגון דו״חות המרכז להעצמת האזרח והסדנה לידע ציבורי), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אקדמיה, מכוני מחקר, דו״חות מבקר המדינה, אתר בקשות חופש המידע ועוד.

מקורות איסוף נתונים

 

 1. גזירת תובנות מהמידע העומד לרשותי

התובנות נגזרות בהתאם לצרכים שהוגדרו לבדיקה ולפי הקריטריונים והמדדים למימוש תפוקה ותוצאה שהוגדרו (כמפורט בסעיף 4) ושנבחר לעשות בהם שימוש.

 1. פנייה לגורמים רלוונטיים – ככל הנדרש

טרם הפנייה לשיח עם גורמים שונים האמונים על יישום המדיניות יש להכיר וללמוד את ״השפה״ בה הם מדברים – מושגים והגדרות מקצועיות או שימושיות בתחום, הבעיות והטרדות שייתכן וסובבות והצרכים והרצונות השונים. דרך השפה ניתן לבחון אם ההתמודדות המיטבית עם הבעיות והצרכים של אותו גורם היא באמצעות מעקב ופיקוח, ולהבהיר לו למה כדאי לבחור בדרך אחת על פני החלופות. אם מדובר במספר גורמים, יש להבין מי הגוף מולו העבודה תתבצע באופן היעיל ביותר או לבחור בעבודה מבוזרת מול כולם.

שימו לב: לא תמיד נדרשת פנייה לקבלת מידע אולם הן ההגינות והן ניהול הסיכונים, תוך הבנת החשיבות שבהימנעות מפרסום מידע לא מדויק ומטעה, מחייבים פנייה לקבלת התייחסות לפרסום. בהקשר זה, חשוב לציין שעצם השימוש בפרקטיקה זו יכול לעיתים להיות מרכיב בהשפעה על מדיניות. זאת מכיוון שבמקרים מסוימים גופים ובעלי תפקידים יכולים לשנות, לבטל או לעכב מימוש מדיניות על מנת להימנע מפרסום מסוים.

 

השפעה על מדיניות בשלבי היישום השונים

 

ומה הלאה? איך מסיימים?

לאחר מימוש הליך העבודה, ואם צלחה הפנייה לגורם הרלוונטי, נדרשת בדיקה נוספת לשאלה האם התבצע השינוי הרצוי מבחינת התשומות, התפוקות והתוצאות שהוצבו. על פעולה זו יש לחזור במידת הצורך עד לביצוע כלל הקריטריונים שהוגדרו. עיסוק מעמיק, רחב, שיטתי ומתמיד בסוגיות המוצבות בפתח הוא כלי אינטגרלי ליצירת שינוי ממשי וארוך טווח.

חשוב לזכור כי מימוש מדיניות, ובוודאי השפעה על מדיניות, הם תהליכים שאורכים זמן רב וסיזיפיים ומתישים באופיים. בהקשר זה, דגשי המפתח המובילים להצלחה הם מקצועיות, אמינות, התמדה, אורך נשימה, סבלנות, יחסים טובים (גם כאשר ישנן מחלוקות) ויכולת לשפוט אנשים וארגונים לכף זכות. תוך הפעלת לחץ או העברת ביקרות באופן מדוד ומדויק להשגת המטרות.

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎