כניסה למרחב העיתונאי

Ido Angel

הכנסת ידיעה חדשותית, תגובה לכתבה, לעניין באירוע, להתראיין או לנהל קשר אישי עם איש תקשורת אלו רק מקצת מהפעולות במרחב העיתונאי – ואלו מרכיבים חיוניים בקידום סוגיות ציבוריות וסדר יום.

מדריך באתר שלנו

דוגמה מאתר “עד כאן”

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎