כניסה למרחב העיתונאי

Ido Angel

כתיבה ופרסום בפלטפורמות מקוונות, קשר עם עיתונאים ושימוש במדיה החדשה לטובת העלאת נושאים לסדר היום ופרסום פעילות הארגון.

מדריך באתר של תומר אביטל

דוגמה מאתר "מאקו"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎