מדריך לאזרח

Ido Angel

מדריך לאזרח מכיל ידע וכלים המונגשים לכל המעוניין, מתוך רצון לעורר מספר רב יותר של אנשים לאקטיביזם בכל תחום שהוא.

מדריך באתר משרד העבודה והרווחה

מדריך באתר שלנו

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎