מדריך לאזרח

Ido Angel

מדריך לאזרח מכיל ידע וכלים המונגשים לכל המעוניין, מתוך רצון לעורר מספר רב יותר של אנשים לאקטיביזם בכל תחום שהוא.

מדריך באתר משרד העבודה והרווחה

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎