עבודה עם הקונגרס האמריקאי

Ido Angel

הקונגרס האמריקאי הוא מרכיב במעצמת העל ארה”ב ויכולת ההשפעה שלו על ישראל היא רבת פנים. באמצעות קידום של יוזמות בקונגרס ניתן להגיע ליכולת השפעה כבדת משקל.

מדריך באתר שלנו

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎