עתירה לבג"צ

Ido Angel

עתירה לבית המשפט העליון בסוגיה כבדת משקל כדי לדרוש שינוי של מדיניות הננקטת על ידי הרשות. לרוב מדובר בסוגיות עקרוניות ומשמעותיות מאלו הנתקפות בעתירות מנהליות.

מדריך מהאתר שלנו

דוגמה מאתר "האגודה לזכויות האזרח"

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎