קהילת תורמים קבועה

טל עטיה

פיתוח רשת או קהילת תורמים זו קריאה מתמשכת לציבור להשקיע בעשייה אזרחית מסוימת באמצעות מתן תרומה קבועה. על ידי כך מעגלים רחבים יותר מהציבור יכולים לקחת חלק בפעילות.

מדריך באתר שלנו

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎