אירועים

קורס מתכון להשפעה

4 ביולי, 2022, בשעה 14:00 רחוב עם ועולמו 8, ירושלים

טעויות נפוצות במימון המונים

18 ביולי, 2022, בשעה 10:30 שיחת ZOOM

סמינר גיוס משאבים של LI​

5 בספטמבר, 2022, בשעה 10:00 מינכן, גרמניה
4 יולי
18 יולי
5 ספטמבר
נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎