על אודות

הפורום לחברה האזרחית הוקם במטרה לסייע לכם, יזמים וארגונים אזרחיים, להגדיל את השפעתכם על מנת לקדם סדר יום ציוני במרחב הציבורי בישראל. אנו מציעים הכשרות, מאגרי ידע, כלים וייעוץ בתחומים שונים, תוך שימת דגש על עבודה עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות.
אנו רואים בכל יוזמה בעלת ערך שהיא "מעל" לרמת המשפחה ו"מתחת" לרמת מוסדות המדינה, חלק מחברה אזרחית תוססת שמסייעת במקומות בהם המדינה לא מסוגלת להציע את המענה הנדרש לטובת אזרחיה.

קראו עוד

עדכונים

מיזמים

הצוות

פוסטים של בלוג

ארגון גג

ארגון מייצג, שמבטא, מול גופי שלטון בדרך כלל, את עמדותיהם של ארגונים רבים הפועלים בתחום מסוים ולאור שליחות מסוימת. דוגמה מאתר "כל זכות"

קרא עוד

פורום בין־ארגוני

פורום בין־ארגוני מקבץ לתוכו מגוון ארגונים, לעיתים במגזרים השונים, שרתומים יחד לקידום מטרה רחבה יותר מאשר המטרה של כל ארגון לחוד. פורומים בין־ארגוניים מנסחים סדר יום, בונים שיתופי פעולה ומשתפים במידע רלוונטי לקידום אפקטיבי של נושא. דוגמה קרא עוד

קרא עוד

קולקטיב אימפקט

מודל המגדיר תנאים ועקרונות יסוד לפעולה באמצעות רתימת כלל בעלי העניין הרלוונטיים: מהמגזר האזרחי, הציבורי, העסקי, האקדמי והפילנתרופי. כל יוזמה מנוהלת על ידי ארגון שדרה. דוגמה לקולקטיב מאתר "שיתופים" דוגמה לארגון שדרה מאתר "שיתופים"

קרא עוד

מאגר ידע שיתופי

מאגר ידע שיתופי מאפשר לארגונים ולפעילים בתחום מסוים לפתח ולסנכרן ידע נצבר ביחס לסוגיה ציבורית, ולהשתתף באופן אקטיבי בניסוח ובבניית דרכי התמודדות עימה. דוגמה מאתר "אקו-ויקי"

קרא עוד
נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎