לוגו של פלא

הכירו את הצוות

אילון אביאור, רכז פרויקטים

סטודנט לתואר ראשון בלימודים הומניסטיים, מחשבת ישראל ופילוסופיה כללית במרכז האקדמי שלם. מתמחה בצוות מחקר של נציבות שירות המדינה, ניהל בעבר את 'בשותף', בית מדרש ליברלי לחיילים ובוגרי מכינות.

רכז מענקי פוני | חדר מצב | חודש ימים ויומן הפל"א | עריכת מדריכים

נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎