על אודות

הפורום לחברה האזרחית הוקם במטרה לסייע לכם, יזמים וארגונים אזרחיים, להגדיל את השפעתכם על מנת לקדם סדר יום ציוני במרחב הציבורי בישראל. אנו מציעים הכשרות, מאגרי ידע, כלים וייעוץ בתחומים שונים, תוך שימת דגש על עבודה עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות.
אנו רואים בכל יוזמה בעלת ערך שהיא "מעל" לרמת המשפחה ו"מתחת" לרמת מוסדות המדינה, חלק מחברה אזרחית תוססת שמסייעת במקומות בהם המדינה לא מסוגלת להציע את המענה הנדרש לטובת אזרחיה.

קראו עוד

עדכונים

מיזמים

הצוות

פוסטים של בלוג

מסד נתונים

אגירת נתונים ומידע והצגתם בפומבי מאפשרת חשיפת מידע לציבור ולמקבלי ההחלטות בקרבם, ואפשרות למעקב ושיח ציבורי. דוגמה מאתר ״NGO Monitor״ דוגמה מאתר “תארא ייעוץ אסטרטגי ומחקר”

קרא עוד

מאגר כלים

המאגר הוא אמצעי לפתיחת צוהר והנגשה של דרכי השפעה לקהל היעד. המאגר מאפשר להכיר פרקטיקות וכלי עבודה על ידי פיתוחם או באמצעות איסוף וקטלוג של כלים קיימים. ניתן להציג בארגז את הכלים עצמם, דוגמאות או מדריכים לשימוש קרא עוד

קרא עוד

ספרייה דיגיטלית

פיתוח, איסוף וקטלוג של ידע מקצועי ויישומי בתחומי עניין שונים ומתן אפשרות יעילה לחיפושו באמצעות מנוע חיפוש. דוגמה מאתר “הג׳וינט”

קרא עוד

עריכה בוויקיפדיה

ויקיפדיה היא אחד ממקורות המידע הנצפים והמשפיעים בעולם. השתתפות אפקטיבית במנגנון העריכה והביקורת שלה עשויה להוות כלי עבודה משמעותי להנגשת מידע לציבור הרחב ולהשפעה על השיח הציבורי. מדריך מהאתר שלנו

קרא עוד

מאגר ידע ארגוני

עיבוד הניסיון שנצבר בתוך הארגון לפלטפורמה גלויה לציבור: מושגי מפתח, מאמרים, סקירות וכלים מאפשר לאזרחים ופעילים אזרחיים למידה והפקת מסקנות בתחומי העניין שלהם. דוגמה מאתר “שיתופים” דוגמה מאתר “Israel Impact“ דוגמה מאתר “קרן רש”י”

קרא עוד

תוכנית חוקרים ודוקטורנטים

תוכנית אליה יכולים תלמידים לתארים מתקדמים להגיש הצעות מחקר. ההצעות הזוכות יקבלו מלגה לחקר הנושא אותו הציעו, ויפתחו בכך תחום ידע חדש. דוגמה מאתר “פורום קהלת”

קרא עוד

מערך חינוך להפצה

במערכת החינוך יש שעות העשרה רבות הנתונות לבחירתם של מנהלים ומורים. יצירת תכנים על ידי ארגון חברה אזרחית מהווה ערוץ להנגשת ידע והטמעת צורות חשיבה לתלמידי בית ספר, ולהשפעה על דור העתיד. דוגמה מאתר עמותת “קדמה”

קרא עוד

קבוצת למידה

קבוצה של אנשי מקצוע ומחקר מתחום מסוים שמבצעת בירור ולמידה של תחום תוכן, ובכך מנסה לקדם גישות חדשות בתחום. דוגמה מאתר “המכון הישראלי לדמוקרטיה”

קרא עוד

נייר עמדה

כתיבת ניירות עמדה הבוחנים סוגיות מדיניות שונות ומציגים את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות פעולה. הנגשת ניירות עמדה לדרגים מקצועיים יכולה להשפיע על ההחלטות שיתקבלו. מדריך מאתר “איילת צורי” דוגמה מאתר החברה להגנת הטבע

קרא עוד

מחקר מדיניות מעמיק

מחקר מדיניות מעמיק ונרחב שנערך על ידי מומחים בתחומם ביחס לסוגיה העומדת לדיון ציבורי. דוגמה מאתר “מכון ון ליר”

קרא עוד
נגישות
‎הפורום לחברה האזרחית‎